Hoitosessiot

Uuden Maan hoitosessiot perustuvat ihmisen avoimeen, kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen. Ihmisellä on käytössään rajaton kapasitetti tulla tietoiseksi ja kasvaa omiin mittoihinsa.

 

Palvelut ovat laadukkaita ja johtavat tasa- painoiseen muutokseen ja uuteen kokemusperäiseen näkemykseen omasta itsestä. Kaikki perustuu oman itsen tuntemiseen, tarvittavien muutosten läpikäymiseen, avoimuuteen ja rehellisyyteen oman itsen eri puolien kanssa.

 

Oman itsen tuntemiseen liittyy ikiaikainen viisaus, joka on yhtä totta nyt kuin joskus aikaisemminkin ihmiskunnan historiassa. Kun totuuden ja oman itsen löytämisen ympäriltä riisutaan kaikki turha, tulee matkasta totuudellinen ja se tulee perustumaan omaan kokemukseesi, mitään ei tuoda ulkopuoleltasi, kaikki mitä tarvitsee tehdä, on avautua tietoisuuden muutokselle ja tehdä tarvittava työ omaan itseen tutustuakseen- sitä ei kukaan muu voi tehdä puolestasi, joten tulet tarvitsemaan asennetta, avoimuutta ja rehellisyyttä itseäsi kohtaan. Uskoa ei tarvitse kuin omaan itseensä.

 

Uuden Maan hoitosessioissa ihminen tulee aina nähdyksi omana itsenään laajemmassa mielessä, hoidossa kosketetaan sitä osaa sinussa, joka avautuu syvemmän itsetuntemuksen myötä kokemusperäisesti sinulle itsellesi. Silloin tämä tietoisuus sinussa alkaa heräillä ja varmasti auttaa sinua saavuttamaan pyrkimyksiäsi kohti tiedostavaa ja laajentuvaa minäkuvaa.

 

Hoito koskettaa sinua kokonaisvaltaisesti, joten mikään olemuspuoli ei jää huomiotta. Tietoisuudessa kaikki olemisen tasot ovat yhtä arvokkaita ja tärkeitä. Sessio tuo sinut rentoutuneeseen tilaan, missä on mahdollista ottaa vastaan uutta luova muutos. Tämä muutoksen aalto tuo mukanaan puhdistumista menneestä mielen, tunteiden ja fyysisen kehon tasolla.

 

Sessio on luotu energioiltaan sellaiseksi, että tulet saamaan apua ja muutosta kaikille tasoille. Nämä tasot on otettu käyttöön huolella ja luottamuksella ajan kuluessa ja tulevat tuomaan turvallisesti uuden minäsi esiin.

 

Sessio mahdollistaa uudistumisen omassa tietoisuudessa asteittain, niin että se tuntuu mukavalle myös mielen tasolla. Oma kokemus omasta itsestä syvenee, avautuu ja muuntuu.

 

Uuden Maan sessiot perustuvat toisen näkemiseen kokonaisvaltaisesti ja tähän tehtävään optimoituihin valon taajuuksiin, jotka tekevät mahdolliseksi muutoksen, uudistumisen ja luopumisen vanhasta. Sessio koskettaa syvälle ihmisen sisimpään, niin että sen vaikutuksesta vanha ja raskas energia ja erinlaiset energiarakenteet alkavat purkautua pois kehosta samalla vapauttaen tunteita, mieltä ja kehoa.

 

Kehon, mielen ja tunteiden tason uudistuminen muuttaa olemusta ja saa aikaan uuden kokemuksen minusta, minäkuva syvenee sisäänpäin ja laajenee. Mitä syvemmille kerroksille työstämme omaa itseämme, sen ylemmäs valotasoille yllämme. Yhtälailla tärkeää on tiedostaa ja tuntea oman ihmisyytensä juuret, tunneperimä ja maallinen identiteetti, kuin oma laajempi olemus korkeammin värähtelevillä energiatasoilla. Tasa- painon ja oman itsen kanssa työskentelyn kautta on mahdollista nähdä itsensä monitasoisena olentona, silti ja juuri siksi rauhan tunne ja tarkoitus omassa elämässä lisääntyy ja jää lopulta pysyväksi olemisen tilaksi.

 

Tietoisuus ja mielen avautuminen sekä syvällinen tunne- työskentely on aina prosessi ja edellyttää lempeyttä ja myötätuntoa itseä kohtaan. Syvemmät tunnetukokset parantuvat vain ajan kanssa, kun ihminen on valmis niitä kohtaamaan.

 

Uuden Maan sessiot tekevät olosuhteet otolliseksi syvälliselle työskentelylle oman itsen eri tasojen kanssa. Hoitosessio tapahtuu hoitopöydällä leppoisasti maaten, taustalla soi rentouttava juuri sinulle intuitiivisesti valittu musiikki taikka vaihtoehtoisesti teemme yhdistymisen sisäiseen avaruuteesi hiljaisuudessa.

 

Autan kaikkia lähtötasosta huolimatta pääsemään mukaan hoitotapahtumaan. Tietoisuus tuo esiin viipymättä omassa kehossasi olevat hoidettavat alueet, Uuden maan hoidoissa annan tietoisuudelle vapauden antaa asioiden tapahtua. Usein puramme alkusyyn kehosta, joka näkyy myös muilla tasoilla, näin haemme keholle eheytymisen kautta elinvoimaa, vapautta ja laajuutta. Mielen tason blokkien kanssa työskennellään myös session kuluessa. Hoidon vaikutus on syvällinen ja aktivoi sinussa muutoksen mahdollisuuden.

 

Hoidon kokonaisvaikutus on usein mielelle rentouttava, vapauttava ja tasa- painoa tuova. On kuitenkin hyvä muistaa, että matka käy monien tiedostamattomassa olevien lukkojen ja epämiellyttävältäkin tuntuvien kokemusten ja tunteiden kautta- tämä on ainoa totuudellinen tie syvempään itsetuntemukseen ja avautumiseen. Matkalla itsetuntemukseen astut aina uusille tuntemattomille tasoille itsessäsi, joka saattaa ensin herättää vastustusta ja pelkoakin vanhaan kokemusympyrään ehdollistuneelle mielelle. Kaikki tapahtuu silti aina turvallisessa ympäristössä tasa- painon kautta.

 

Muutokset tapahtuvat hetkellisten epämiellyttävien tuntemusten noustessa pintaan, jonka jälkeen haetaan taas tasa- painoinen ja entistä vapaampi olotila. Uusi Maa- palvelut haluaa pitää itsensä tuntemisen prosessin mahdollisimman yksinkertaisena ja selkeänä. Tämä aika tekee syvän itsetuntemisen mahdolliseksi kelle vaan, kuka tuntee kuulevan sisäisen kutsun lähteä matkaan kohti uusia ulottuvuuksia, samalla syvälle omaan itseen. On hyvä kuunnella omaa sisäistä ääntä ja valita omalle matkalle eri vaiheissa juuri itselle sopivat työkalut. Sisälläsi on suuri osin tuntematon avaruus, joka johdattaa sinua, osin tiedostamattasi, joskus vain pienen tietoisen hetken. Uusi Maa haluaa olla mukana luomassa, jos tunnet kutsun, tervetuloa mukaan matkalle!