Uusi Maa pähkinän kuoressa

 

• Tunne itsesi

   

• Tunne- prosessin herättelyä

 

• Mielen ehdollistumien tiedostaminen ja purkaminen

 

• Tietoinen matka itseen

 

• Oman olemuksen herättely

 

• Tule tietoiseksi omasta olemuksesta

 

• Työkaluja tietoisuustaitoihin

 

• Uutta luovan tietoisuuden perusvärähtelyn tuomista

 

• Tarjoaa energeettisen tuen ja kasvuympäristön muutokselle

 

• Tietoisuutta kohottavat harjoitukset tietoiseen oman yhteyden vahvistumiseen, oma harjoitus ja energeettinen tuki

 

• Uusi Maa pitää katseen olemuksessasi ja auttaa sinua tulemaan tietoiseksi siitä, joka jo olet. Kukaan ei voi tulla sinulle sanomaan, että tältä näyttää vuoren huipulta, tietoisuus on jokaisen oma matka, kokemus on jokaisen henkilökohtainen ja juuri omanlaisensa. Itse matka on päämäärä, sillä lopulta päämäärää ei ole, vain syvenevä itseoivallus. Uusi Maa pitää myös jalat tiukasti maan kamaralla ja katseen horisontissa.

Uusi minä tulee aidosti todeksi.

 

• Yhteys omaan kehoon ja tunteisiin, tietoisuus prosessista ja kapasiteetti pitää yllä itse tätä prosessia

 

• Tulla tietoiseksi omista reagoinnesta, pysyä tarkkailijana omille tunneprosesseille ja mielen oikuille. Muutos tapahtuu vain tulemalla tietoiseksi omista reagoinneista ja opit luopumaan asteittain vanhasta sinusta. Uusi minä alkaa orastaa, kehittyä ja vahvistua.

 

• Alat tulla taitavammaksi erottelemaan mistä osasta sinua itseäsi tuntemuksesi kumpuavat, miksi reagoit tietyllä tavalla ja mikä vanha kokemus saa sinut tekemään niin. Kun oivallus syntyy, olet taas kerroksen lähempänä omaa itseäsi. Tietoisuus vapauttaa.

 

• Tietoinen päätöksen teko. Alat nähdä mikä osa sinussa estää tekemästä tietoisia päätöksiä omassa elämässä. Mikä vanha tiedostamaton nauha, tunne, kokemus tai identiteettiin liittyvä purkamaton ihmissuhde saa sinut ajatteleman niin kuin kulloinkin ajattelet. Teetkö oman päätöksen, vai kumpuaako se tarpeesta miellyttää, pelosta tai onko jokin ihmissuhde työstämättä niin, että teet tiedostamattomasti vaikka vanhempiesi päätöksen. Tunnemielessä olemme ehdollistuneet lukemattomin säikein omaan lapsuuden perheeseen, jonka purkaminen saattaa olla pitkä tie. Kun alat tietoisena katsomaan elämääsi taaksepäin, tulet näkemään miksi olet ajautunut aikaisempiin valintoihin elämässäsi. Useat meistä kulkevat automaattiohjauksella, kunnes heräävät oman itsen- tuntemisen myötä näkemään uusin silmin. Moni asia saa uuden merkityksen ja alat olla vapaampi ja tietoisempi menneestä.

 

• Kun tietoisuus lähtee sisäisesti kohoamaan, on kyse puhtaasti näkymättömästä prosessista, joka vain tapahtuu saadessaan sysäyksen. Yhteyden ylläpitämiseksi ihminen usein tarvitsee hiukan tietoisuus- tukea, sillä prosessi ei vielä itse kannattele itseään. Muutos, joka tapahtuu sisäisyydessä on pysyvää ja jää voimavaraksesi elämän matkalle. Uusi Maa on tietoisuuden muutos.

 

• Avautuminen ravistelee monesti omaa minä- kuvaa ja haastaa omien valintojen kautta muutoksiin, jotka vastaa paremmin omaa kokemusmaailmaa ja saavutettua värähtelytaajuutta. Ihminen haluaa tehdä muutoksia saadakseen ulkoisen vastaamaan sisäistä kokemusta. Tässäkin ohjaa oma kokemus ja sisäinen tieto. Ulkoapäin tulevat ohjeet eivät kerro mitään omasta sisäisestä todellisuudestasi, sisäisesti vahva ihminen kuitenkin punnitsee omaa totuuttaan ottaen sopivalla tasolla värähteleviä ohjeita ja neuvoja vastaan, joskus eri näkökulma avaa omaa sokeaa pistettä. Lähtökohtaisesti yhteys omaan sisäiseen viisauteen vahvistuu niin, että muut ihmisyyden eri tasoilta tulleet viestit eivät enää saavuta sinun äärimmilleen viritettyä vastaanotinta tai valuu alas, kuin vesi hanhen selästä, sinä et enää reagoi tai ainakin suhtaudut tyynesti.

 

• Herkkyys elämän voimavaraksi. Tämä tarkoittaa herkkyyttä ja oman itsen huomioon ottamista sekä herkkyyttä nähdä ja kokea syvemmin kanssakäymisessä muiden kanssa. Alat nähdä ja kokea syvemmin ja luottaa omiin tuntemuksiisi. Tunneprosessin myötä sinusta tulee enemmän tunnetietoinen. Opit arvostamaan omia tunteitasi ja saat niille oikeutuksen, kun myös tulemaan tunnetietoiseksi muiden tunteille.

 

• Uusi minä on eheytynyt monella tasolla vanhasta ja tiedostaa samalla, että oman elämän prosessi on halki elämän kulkevaa itseoivalluksen matkaa. Omalle elämälle löytyy merkitys oman itsen tuntemisen kautta, kypsä ihmisyys näkee myös muut ihmiset tällä matkalla. Tietoisuuden kohoaminen ja oman itsen oivaltaminen ei poissulje ihmiskokemuksen jakamista ja oman elämän prosessia. Tasa- painoinen tietoisuus tekee ihmisestä yhtälailla pienen ja suuren. Tietoisuus haastaa tutkimaan ihmisyyden kokemuksia ja vapautumaan niistä. Tietoisuus ei ole pakoa ihmisyydestä korkeille energiatasoille, vaan elämistä molemmissa.

 

• Tietoiseksi tuleminen ei merkitse muiden yläpuolelle asettumista, vaan aidosti omaksi itsekseen kasvanut ihminen kunnioittaa ja osaa asettua erinlaisiin ympäristöihin tiedostaen silti sisäistetyn tietoisuutensa, josta kumpuaa rauhan tunnetta ja harmoniaa. Tämän lisäksi oman itsensä tunteva ihminen arvostaa omaa itseään tasa- painoisesti asettaen itsensä oman elämänsä keskiöön ollen samalla avoin omalle prosessilleen ja kehitykselleen. Vain omien rajojen, identiteetin, tarpeiden ja aitojen halujen kautta voit elää aidosti omaa elämää.