Gnoth Seuton eli "Tunne itsesi" on muinaiskreikkalainen aforismi, joka oli kirjoitettuna Apollonin temppelin etupihalle. Lausuman alkuperää ei täysin tunneta, joskus ajatelman katsottiin olevan jumalaista alkuperää.

 

Ihmisenä olemisen oivaltaminen ja oman itsen eri olemuspuolien syvällisen tuntemisen voi edelleen katsoa olevan hyvin tärkeää elämän pituiselle matkalle ja oman elämän tarkoituksen oivaltamiselle. Tämä vanha aforismi on kiehtova, tosi ja tuo edelleen tämän ikiaikaisen viisauden jokaisen ulottuville.

 

Kun vain oppisimme näkemään totuuden siemenen kaikista niistä lukuisista pyrkimyksistä ja elämäntapa- ohjeista ja oppisimme tuntemaan itsemme perinpohjaisesti, silloin olisimme lähempänä alkuperäistä sanomaa. Reittejä on monia, mutta vain tulemalla aidosti ja rehellisesti tietoiseksi vapautuu. Tietoisuutta omasta itsestä voi saavuttaa vain oman itsen kautta, oman erottelukyvyn ja oman kokemuksen kautta. Oma minuus on opittava tuntemaan kulkemalla oma henkilökohtainen matka, niinkuin totuuden etsijät ovat kautta aikojen tehneet. Matkan aikana käsityksesi itsestä tulee muuttumaan alati, matka on kiehtova ja täynnä monia tiedostamattomassa olleita ovia, luottamus edetä ja saavuttaa enemmän itsetuntemusta on palkitsevaa ja lopulta oman itsen kautta avautuu kokonaan Uusi Maa ja oivallus elämästä syvenee tämän tietoisuuden myötä. Uusi Maa- sivusto rakentuu tietoisuus- taitojen ja syvemmän itseoivalluksen ympärille. Tietoisuus avautuu ja syvenee askeleiden myötä kuin huomaamatta. Mielen tarpeseen luodut visualisaatiot avaavat mieltä ja harjoittavat mieltä avaamaan yhteyden rajattomuuteen. Visualisaatiot ovat muuta kuin harjoituksia, ne ovat enemmän- ja avaavat reitin ulottuvuuteen, jossa puhdas oleminen on mahdollista. 

 

Energiatason on tarkoitus tarjota työkaluja jokaisen omissa pyrkimyksissä kulkea tiedostavaa matkaa kohti itseoivallusta. Reittejä ja menetelmiä on useita, toivon, että Uusi Maa- herättää innostuksen kipinän kulkea rohkeasti kohti uutta ja tuntematonta, samalla kuitenkin niin tuttua ja ikiaikaista. Jos kuulet sisäisen kutsun, etene palvelut- valikkoon ja katso miltä matka voisi sinun kohdallasi näyttää. Rakkautta ja tarkoitusta matkaan!

 

Tunne Sielusi (Sokrates)Oman itsen syvällinen tunteminen on myös muiden ihmisten tuntemista ja siksi siis korvaamattoman arvokasta henkistä pääomaa.


Koska UudenMaan- sivut ovat uutta potentiaaliani ja uutta työmoodia varten rakennetut, varaudu siihen, ettei UudessaMaassa mikään ole ennallaan, kaikki muuttuu kuin itsestään, kaikki on jo sisäänkirjoitettuna sinun sisäiseen potentiaasi ja ymmärrykseesi, joka vain herätellään ja aktivoidaan vastaamaan omaa tarkoitustasi. Kaikki tapahtuu vakaasti, turvallisesti ja luottamuksella vapaan tahdon alaisuudessa. UudessaMaassa me luotamme, että kaikella on tarkoituksensa ja luotamme myös siihen, että voimme rakentaa rauhan- tunteen kautta luottamusta uuteen elämäntapaan, jota ei enää hallitse maallinen kapeakatseinen järki, ei alempi mieli, ei elämän varrella muodostuneet meille tiedostamattomat ohjelmoinnit, vaan luottamus ohjausjärjestelmään, joka kaiken takaa kumpuaa sisältä ihmisen kaipuusta tosi olevaiseen. Tämä totuus ja luottamus on jokaisen tässä ajassa kulkevan sisällä, jos epäluottamus ja pelko valtaa mielesi- ei hätää- se on luonnollista ja kuuluu askeliin, joita kuljemme. Yhteys ei synny hetkessä, vaan vaatii muutoksia vanhassa tavassa katsella maailmaa. UudessaMaassa luomme kokonaan uuden tavan elää ja olla osana suurempaa suunnitelmaa. Astu sisään tietoisuuden portista ja lähde mukaan tietoisuus- taitojen maailmaan. Ollaan liikkeellä vakain siivin ja jalat tukevasti maan pinnalla, luodaan yhdessä Uusi Maa, jossa voi kokea, tuntea ja aistia syvemmin ja lopulta tuoda valon taajuudet osaksi arkea.